ՄԻԱՇԵՐՏ ԵՎ ԲԱԶՄԱՇԵՐՏ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

Մետաղապլաստե խողովակներInfo

PEX-AL-PEX

PEX-AL-PEX

ընտրեք չափսը

291 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
PPR-AL-PEX

PPR-AL-PEX

ընտրեք չափսը

414 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
PPR-AL-PEX

PPR-AL-PEX

ընտրեք չափսը

430 AMD

/ 1 մետր
Քանակը
PPR-AL-PEX

PPR-AL-PEX

ընտրեք չափսը

430 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը

Ապակեպլաստե խողովակներInfo

PPR-GF-PPR

PPR-GF-PPR

ընտրեք չափսը

369 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
PE-GF-PE

PE-GF-PE

ընտրեք չափսը

201 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը

Միաշերտ խողովակներ պոլիպրոպիլենիցInfo

PPR-C

PPR-C

ընտրեք չափսը

282 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը

ԿցամասերInfo

PPR կցամաս

PPR կցամաս

ընտրեք չափսը

35 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR կոմբինացված կցամաս

PPR կոմբինացված կցամաս

ընտրեք չափսը

451 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR կոմբինացված կցամաս

PPR կոմբինացված կցամաս

ընտրեք չափսը

389 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR փոխակերպիչ

PPR փոխակերպիչ

ընտրեք չափսը

71 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR անկյունակ (45°)

PPR անկյունակ (45°)

ընտրեք չափսը

59 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR անկյունակ (90°)

PPR անկյունակ (90°)

ընտրեք չափսը

45 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR անկյունակ փոխակերպչ (90°)

PPR անկյունակ փոխակերպչ (90°)

ընտրեք չափսը

118 AMD

/ 1 հատ
Քանակը
PPR  կոմբինացված անկյունակ

PPR կոմբինացված անկյունակ

ընտրեք չափսը

531 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR  կոմբինացված անկյունակ

PPR կոմբինացված անկյունակ

ընտրեք չափսը

415 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR ամրացվող անկյունակ

PPR ամրացվող անկյունակ

ընտրեք չափսը

515 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR կոմբինացված անկյունակ /2 տեղ/

PPR կոմբինացված անկյունակ /2 տեղ/

ընտրեք չափսը

1343 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR եռաբաշխիչ

PPR եռաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

82 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ

PPR եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ

ընտրեք չափսը

97 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR կոմբինացված եռաբաշխիչ

PPR կոմբինացված եռաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

374 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR կոմբինացված եռաբաշխիչ

PPR կոմբինացված եռաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

386 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR ամերիկանկա

PPR ամերիկանկա

ընտրեք չափսը

984 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR  ամերիկանկա

PPR ամերիկանկա

ընտրեք չափսը

947 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR անցում ամերիկանկա

PPR անցում ամերիկանկա

ընտրեք չափսը

530 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR անկյուն ամերիկանկա

PPR անկյուն ամերիկանկա

ընտրեք չափսը

684 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR փական

PPR փական

ընտրեք չափսը

1315 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR գնդիկավոր փական

PPR գնդիկավոր փական

ընտրեք չափսը

587 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR զտիչ

PPR զտիչ

ընտրեք չափսը

958 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR խցան

PPR խցան

ընտրեք չափսը

40 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR խցան պարույրով

PPR խցան պարույրով

ընտրեք չափսը

40 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR գնդիկավոր փական-ամերիկանկա

PPR գնդիկավոր փական-ամերիկանկա

ընտրեք չափսը

2383 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR շրջանցող կցամաս

PPR շրջանցող կցամաս

ընտրեք չափսը

220 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR շրջանցող կարճ կցամաս

PPR շրջանցող կարճ կցամաս

ընտրեք չափսը

150 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR ամրան

PPR ամրան

ընտրեք չափսը

19 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR հետադարձ փական

PPR հետադարձ փական

ընտրեք չափսը

1508 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR ջրաբաշխիչ

PPR ջրաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

1475 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PPR խաչուկ

PPR խաչուկ

ընտրեք չափսը

174 AMD

/ 1 հատը
Քանակը

ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԹԹՎԱԾՆԻ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄԻՑ (EVOH)

ԽողովակներInfo

PEX - EVOH,  PN16

PEX - EVOH, PN16

ընտրեք չափսը

271 AMD

/ մ
Քանակը
PERT - EVOH,  PN16

PERT - EVOH, PN16

ընտրեք չափսը

236 AMD

/ մ
Քանակը
PE - EVOH, PN16

PE - EVOH, PN16

ընտրեք չափսը

166 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը

ԿցամասերInfo

Ջերմամեկուսիչ

Ջերմամեկուսիչ

ընտրեք չափսը

346 AMD

/ մ2
Քանակը
Ամրան

Ամրան

ընտրեք չափսը

12 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կցամաս

Կցամաս

ընտրեք չափսը

50 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կոմբինացված կցամաս (M)

Կոմբինացված կցամաս (M)

ընտրեք չափսը

578 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կոմբինացված կցամաս (F)

Կոմբինացված կցամաս (F)

ընտրեք չափսը

445 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Անկյուն

Անկյուն

ընտրեք չափսը

143 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կարգավորվող ջրաբաշխիչ

Կարգավորվող ջրաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

7064 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Ջրաբաշխիչի կցամաս

Ջրաբաշխիչի կցամաս

ընտրեք չափսը

1087 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Եռաքայլ թերմոստատիկ փական

Եռաքայլ թերմոստատիկ փական

ընտրեք չափսը

33962 AMD

/ 1 հատը
Քանակը

ԿՑԱՄԱՍԵՐ NEXUS (Իսպանիա)

Կցամաս

Կցամաս

ընտրեք չափսը

2430 AMD

/ հատ
Քանակը
Փոխակերպիչ

Փոխակերպիչ

ընտրեք չափսը

2851 AMD

/ հատ
Քանակը
Անկյուն

Անկյուն

ընտրեք չափսը

2658 AMD

/ հատ
Քանակը
Ամրացվող անկյուն

Ամրացվող անկյուն

ընտրեք չափսը

3829 AMD

/ հատ
Քանակը
Կոմբինացված անկյուն F

Կոմբինացված անկյուն F

 

 
Քանակը
Կոմբինացված անկյուն M

Կոմբինացված անկյուն M

 

 
Քանակը
Եռաբաշխիչ

Եռաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

15967 AMD

/ հատ
Քանակը
Եռաբաշխիչ փոխակերպիչ

Եռաբաշխիչ փոխակերպիչ

ընտրեք չափսը

12421 AMD

/ հատ
Քանակը

ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

Պոլիէթիլենային ջրատար և գազատար ճնշումային խողովակներInfo

PE 100 (PN 6)

PE 100 (PN 6)

ընտրեք չափսը

142 AMD

/ 1 մետր
Քանակը
PE 100 (PN 8)

PE 100 (PN 8)

ընտրեք չափսը

151 AMD

/ 1 մետր
Քանակը
PE 100 (PN 10)

PE 100 (PN 10)

ընտրեք չափսը

160 AMD

/ 1 մետր
Քանակը
PE 100 (PN 12.5)

PE 100 (PN 12.5)

ընտրեք չափսը

281 AMD

/ 1 մետր
Քանակը
PE 100 (PN 16)

PE 100 (PN 16)

ընտրեք չափսը

317 AMD

/ 1 մետր
Քանակը
PE 100 (PN 20)

PE 100 (PN 20)

 

 
Քանակը
PE 100 (PN 25)

PE 100 (PN 25)

ընտրեք չափսը

391 AMD

/ 1 մետր
Քանակը

Ոռոգման երկշերտ խողովակներInfo

PE 63

PE 63

ընտրեք չափսը

151 AMD

/ 1 մետր
Քանակը

Ոռոգման խողովակներInfo

PE 32

PE 32

ընտրեք չափսը

96 AMD

/ 1 մետր
Քանակը

Մեխանիկական կցամասերInfo

PP կցամաս

PP կցամաս

ընտրեք չափսը

633 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP կոմբինացված կցամաս

PP կոմբինացված կցամաս

ընտրեք չափսը

357 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP կոմբինացված կցամաս

PP կոմբինացված կցամաս

ընտրեք չափսը

357 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP փոխակերպիչ

PP փոխակերպիչ

ընտրեք չափսը

863 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP անկյունակ

PP անկյունակ

ընտրեք չափսը

575 AMD

/ հատ
Քանակը
PP կոմբինացված անկյուն

PP կոմբինացված անկյուն

 

 
Քանակը
PP կոմբինացված անկյուն

PP կոմբինացված անկյուն

 

 
Քանակը
PP եռաբաշխիչ

PP եռաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

920 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ

PP եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ

ընտրեք չափսը

1100 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP կոմբինացված եռաբաշխիչ

PP կոմբինացված եռաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

1725 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP կոմբինացված եռաբաշխիչ F

PP կոմբինացված եռաբաշխիչ F

ընտրեք չափսը

1725 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP խցան

PP խցան

ընտրեք չափսը

403 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP փական

PP փական

ընտրեք չափսը

5068 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP գնդիկավոր փական

PP գնդիկավոր փական

ընտրեք չափսը

1823 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP կոմբինացված փական

PP կոմբինացված փական

ընտրեք չափսը

1525 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Խամուտ-անցում

Խամուտ-անցում

ընտրեք չափսը

633 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Խամուտ-անցում երկկողմ

Խամուտ-անցում երկկողմ

ընտրեք չափսը

748 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP կոմբինացված կցամաս

PP կոմբինացված կցամաս

ընտրեք չափսը

121 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP կոմբինացված անկյուն

PP կոմբինացված անկյուն

ընտրեք չափսը

311 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP կոմբինացված եռաբաշխիչ

PP կոմբինացված եռաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

344 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP կոմբինացված եռաբաշխիչ

PP կոմբինացված եռաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

1052 AMD

/ 1 հատը
Քանակը

Եռակցվող կցամասերInfo

Պոլիէթիլենային կցամաս PN16

Պոլիէթիլենային կցամաս PN16

ընտրեք չափսը

111 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PE կոմբինացված կցամաս PN16 (M)

PE կոմբինացված կցամաս PN16 (M)

ընտրեք չափսը

902 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PE կոմբինացված կցամաս PN16 (F)

PE կոմբինացված կցամաս PN16 (F)

ընտրեք չափսը

840 AMD

/ հատ
Քանակը
PE փոխակերպիչ PN16

PE փոխակերպիչ PN16

ընտրեք չափսը

148 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PE անկյունակ PN16 (90°)

PE անկյունակ PN16 (90°)

ընտրեք չափսը

173 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PE անկյունակ PN16 (45°)

PE անկյունակ PN16 (45°)

ընտրեք չափսը

161 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PE կոմբինացված անկյունակ PN16 (M)

PE կոմբինացված անկյունակ PN16 (M)

ընտրեք չափսը

1050 AMD

/ հատ
Քանակը
PE կոմբինացված անկյունակ PN16 (F)

PE կոմբինացված անկյունակ PN16 (F)

ընտրեք չափսը

889 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PE եռաբաշխիչ PN16

PE եռաբաշխիչ PN16

ընտրեք չափսը

198 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PE եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ PN16

PE եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ PN16

ընտրեք չափսը

284 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PE ամերիկանկա PN 16 (M)

PE ամերիկանկա PN 16 (M)

ընտրեք չափսը

2902 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PE ամերիկանկա PN 16 (F)

PE ամերիկանկա PN 16 (F)

ընտրեք չափսը

2408 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PE փական PN 16

PE փական PN 16

ընտրեք չափսը

2470 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PE կցաշուրթ

PE կցաշուրթ

ընտրեք չափսը

1710 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PE խցան PN 16

PE խցան PN 16

ընտրեք չափսը

116 AMD

/ 1 հատը
Քանակը

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿՑԱՄԱՍԵՐ

Խողովակներ պոլիվինիլքլորիդիցInfo

Ø110 (միաշերտ)

Ø110 (միաշերտ)

ընտրեք չափսը

540 AMD

հատ
Քանակը
Ø110 (Nano Tech)

Ø110 (Nano Tech)

ընտրեք չափսը

330 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Ø110 A (եռաշերտ)

Ø110 A (եռաշերտ)

ընտրեք չափսը

470 AMD

հատ
Քանակը
Ø110 B (եռաշերտ)

Ø110 B (եռաշերտ)

ընտրեք չափսը

450 AMD

հատ
Քանակը
Ø110 C (եռաշերտ)

Ø110 C (եռաշերտ)

ընտրեք չափսը

388 AMD

հատ
Քանակը
Ø110 D (եռաշերտ)

Ø110 D (եռաշերտ)

ընտրեք չափսը

335 AMD

հատ
Քանակը
Ø75 (միաշերտ)

Ø75 (միաշերտ)

ընտրեք չափսը

332 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Ø50 (միաշերտ)

Ø50 (միաշերտ)

ընտրեք չափսը

216 AMD

հատ
Քանակը
Ø50 B  (եռաշերտ)

Ø50 B (եռաշերտ)

ընտրեք չափսը

190 AMD

հատ
Քանակը
Ø50 D (եռաշերտ)

Ø50 D (եռաշերտ)

ընտրեք չափսը

176 AMD

հատ
Քանակը
Ø160 D (եռաշերտ)

Ø160 D (եռաշերտ)

ընտրեք չափսը

1814 AMD

հատ
Քանակը

Կցամասեր պոլիվինիլքլորիդից (PVC)Info

PVC անկյունակ 90°

PVC անկյունակ 90°

ընտրեք չափսը

182 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PVC անկյունակ 45°

PVC անկյունակ 45°

ընտրեք չափսը

155 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PVC եռաբաշխիչ

PVC եռաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

322 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PVC եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ

PVC եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ

ընտրեք չափսը

665 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PVC փոխակերպիչ

PVC փոխակերպիչ

ընտրեք չափսը

350 AMD

Քանակը
PVC կցամաս

PVC կցամաս

ընտրեք չափսը

337 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PVC խցան

PVC խցան

ընտրեք չափսը

157 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PVC խողովակի ամրան

PVC խողովակի ամրան

ընտրեք չափսը

123 AMD

/ 1 հատը
Քանակը

Կցամասեր պոլիպրոպիլենից (PP)Info

PP անկյունակ 90°

PP անկյունակ 90°

ընտրեք չափսը

131 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP անկյունակ 45°

PP անկյունակ 45°

ընտրեք չափսը

131 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP եռաբաշխիչ

PP եռաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

293 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ

PP եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ

ընտրեք չափսը

625 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP փոխակերպիչ

PP փոխակերպիչ

ընտրեք չափսը

340 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP կցամաս

PP կցամաս

ընտրեք չափսը

216 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP խցան

PP խցան

ընտրեք չափսը

178 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
PP խողովակի ամրան

PP խողովակի ամրան

ընտրեք չափսը

147 AMD

/ 1 հատը
Քանակը

ՈՌՈԳՄԱՆ ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԽողովակներInfo

UV-Stab կաթիլային ոռոգման խողովակ սև

UV-Stab կաթիլային ոռոգման խողովակ սև

ընտրեք չափսը

126 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
Միկրոխողովակ

Միկրոխողովակ

ընտրեք չափսը

87 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
Կաթիլ. խող.AC-PC A/S 16*0.6 մմ

Կաթիլ. խող.AC-PC A/S 16*0.6 մմ

ընտրեք չափսը

141 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
Կաթիլ. խող.AC-PC A/S 16*0.9 մմ

Կաթիլ. խող.AC-PC A/S 16*0.9 մմ

ընտրեք չափսը

241 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
Կաթիլ. խող.AC-PC A/S 16*1.0 մմ

Կաթիլ. խող.AC-PC A/S 16*1.0 մմ

ընտրեք չափսը

249 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
Կաթիլ. խող.AC-PC A/S 16*1.1մմ

Կաթիլ. խող.AC-PC A/S 16*1.1մմ

ընտրեք չափսը

257 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
Կաթիլ. խող.RV-PC 16*0.6մմ

Կաթիլ. խող.RV-PC 16*0.6մմ

ընտրեք չափսը

248 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
Կաթիլ. խող.RV-PC 16*0.9մմ

Կաթիլ. խող.RV-PC 16*0.9մմ

ընտրեք չափսը

290 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
Կաթիլ. խող.RV-PC 16*1.0 մմ

Կաթիլ. խող.RV-PC 16*1.0 մմ

ընտրեք չափսը

299 AMD

Քանակը
Կաթիլ. խող.RV-PC 16*1.1մմ

Կաթիլ. խող.RV-PC 16*1.1մմ

ընտրեք չափսը

307 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
Կաթիլային ոռոգման ժապ. 17*0.15մմ (6 միլ)

Կաթիլային ոռոգման ժապ. 17*0.15մմ (6 միլ)

ընտրեք չափսը

40 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը

Կցամասեր և համակարգի բաղկացուցիչ մասերInfo

Ավազային-դիսկային ֆիլտրերի հավագծու ավտ.լվաց.

Ավազային-դիսկային ֆիլտրերի հավագծու ավտ.լվաց.

ընտրեք չափսը

2600000 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Դիսկային ֆիլտր կիսաավտ. Tavlit

Դիսկային ֆիլտր կիսաավտ. Tavlit

ընտրեք չափսը

230900 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Դիսկային ֆիլտր Tavlit

Դիսկային ֆիլտր Tavlit

ընտրեք չափսը

59000 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Դիսկային ֆիլտր

Դիսկային ֆիլտր

ընտրեք չափսը

88450 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Դիսկային ֆիլտր

Դիսկային ֆիլտր

ընտրեք չափսը

500 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Ճնշման կարգավորիչ ֆլանեցային միացմամբ

Ճնշման կարգավորիչ ֆլանեցային միացմամբ

ընտրեք չափսը

168454 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Ճնշման կարգավորիչ

Ճնշման կարգավորիչ

ընտրեք չափսը

40230 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Մանոմետր

Մանոմետր

ընտրեք չափսը

7917 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Օդահեռ կափույր

Օդահեռ կափույր

ընտրեք չափսը

11540 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Պարարտացման ինժեկտոր

Պարարտացման ինժեկտոր

ընտրեք չափսը

4740 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Պարարտացման ինժեկտորի չափաբաշխիչ

Պարարտացման ինժեկտորի չափաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

6000 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կաթոցիկ

Կաթոցիկ

ընտրեք չափսը

65 AMD

/ հատ
Քանակը
Ինքնակարգավորվող կաթոցիկ

Ինքնակարգավորվող կաթոցիկ

ընտրեք չափսը

70 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Ինքնակարգավորվող կաթոցին NF

Ինքնակարգավորվող կաթոցին NF

ընտրեք չափսը

117 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կաթոցիկ

Կաթոցիկ

ընտրեք չափսը

30 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Սիլիկոնե ներդիր

Սիլիկոնե ներդիր

ընտրեք չափսը

35 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կցամաս

Կցամաս

ընտրեք չափսը

53 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կցամաս սալնիկային միացմամբ

Կցամաս սալնիկային միացմամբ

ընտրեք չափսը

44 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կցամաս սալնիկ. միացմամբ ժապ.համար

Կցամաս սալնիկ. միացմամբ ժապ.համար

ընտրեք չափսը

79 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կոմբինացված կցամաս

Կոմբինացված կցամաս

ընտրեք չափսը

180 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կոմբինացված կցամաս

Կոմբինացված կցամաս

ընտրեք չափսը

128 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Փոխակերպիչ

Փոխակերպիչ

ընտրեք չափսը

66 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Եռաբաշխիչ

Եռաբաշխիչ

ընտրեք չափսը

98 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Անկյուն

Անկյուն

ընտրեք չափսը

54 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Խցան

Խցան

ընտրեք չափսը

50 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Խցան ութաձև

Խցան ութաձև

ընտրեք չափսը

75 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Խամուտային անցում

Խամուտային անցում

ընտրեք չափսը

545 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Ամրան

Ամրան

ընտրեք չափսը

36 AMD

հատ
Քանակը
Փական սալնիկային միացմամբ

Փական սալնիկային միացմամբ

ընտրեք չափսը

320 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Փական

Փական

ընտրեք չափսը

320 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Փական ներդիրով

Փական ներդիրով

ընտրեք չափսը

370 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կոմբ. փական ներդիրով՝ կաթ. ժապավենի համար

Կոմբ. փական ներդիրով՝ կաթ. ժապավենի համար

ընտրեք չափսը

395 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Ադապտեր

Ադապտեր

ընտրեք չափսը

18 AMD

/ հատ
Քանակը
Անցում միկրոխողովակի համար

Անցում միկրոխողովակի համար

ընտրեք չափսը

20 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Միկրոխողովակի կցամաս

Միկրոխողովակի կցամաս

ընտրեք չափսը

18 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Միկրոխողովակի երկճյուղ կցամաս

Միկրոխողովակի երկճյուղ կցամաս

ընտրեք չափսը

25 AMD

/ հատ
Քանակը
Միկրոխողովակի քառաճյուղ կցամաս

Միկրոխողովակի քառաճյուղ կցամաս

ընտրեք չափսը

80 AMD

/ 1 հատ
Քանակը
Միկրոխողովակի քառաճյուղ կցամաս

Միկրոխողովակի քառաճյուղ կցամաս

ընտրեք չափսը

100 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Դակիչ

Դակիչ

ընտրեք չափսը

4000 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Դակիչ

Դակիչ

ընտրեք չափսը

2500 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Պտուտակահանին ամրացվող դակիչ

Պտուտակահանին ամրացվող դակիչ

ընտրեք չափսը

2300 AMD

/ 1 հատը
Քանակը

ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԽՈՂԱՎԱԿՆԵՐ

ՋերմամեկուսիչInfo

Կարմիր

Կարմիր

ընտրեք չափսը

372 AMD

/ 1 հատը
Քանակը
Կապույտ

Կապույտ

ընտրեք չափսը

372 AMD

/ 1 հատը
Քանակը

Մետաղապլաստե խողովակներ ջերմամեկուսացվածInfo

PEX-Al-PEX ջերմամեկուս., կարմիր

PEX-Al-PEX ջերմամեկուս., կարմիր

ընտրեք չափսը

453 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
PEX-Al-PEX ջերմամեկուս., կապույտ

PEX-Al-PEX ջերմամեկուս., կապույտ

ընտրեք չափսը

453 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը

Թթվածնի ներթափանցումից պաշտպանված խողովակներ՝ ջերմամեկուսացվածInfo

PE - EVOH ջերմամեկուս.

PE - EVOH ջերմամեկուս.

ընտրեք չափսը

367 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
PERT-EVOH ջերմամեկուս.

PERT-EVOH ջերմամեկուս.

ընտրեք չափսը

398 AMD

Քանակը

Ապակեպլաստե խողովակներ՝ ջերմամեկուսացվածInfo

PE-GF-PE ջերմամեկուս.

PE-GF-PE ջերմամեկուս.

ընտրեք չափսը

387 AMD

/ 1 մետրը
Քանակը
Яндекс.Метрика